Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Teknisk avdelning informerar

lov.jpg

Välkommen till trädgårdstippen som öppnas idag, den 20 maj, kl 14.00.

Eftersom vägen fortfarande är väldigt mjuk ber vi er att följa anvisningar inne på området.

Tippen är endast till för trädgårdsavfall, vid större mängd jord kontakta kommunen, tfn växel: 0953-140 00.

Det finns sopkärl för att lämna plast, respektera detta.

Nilaskolan informerar

skolavslutning.gif

Information om Nilaskolans skolavslutning den 13 juni.

Svenska kyrkan
- F- åk 1 kl 08.35-09.05
- Åk 2-3 kl 09.20-09.50
- Åk 9 kl 10.10-11.00

Missionskyrkan
- Åk 4-6 kl 08.35
- Åk 7-8 kl 09.15

Skolskjutsarna avgår kl 11.30.

Teknisk avdelning informerar

bild blomlåda.png

Ansökan om tillstånd för utplacering av blomlåda på lokalgata ska vara kommunen tillhanda senast den 31 maj.

Utvecklingsavdelningen informerar

Samhällsrummet Adak bild.png

Välkommen till Hälsorummet/Samhällsrummet  i Adak!

Tordagen den 23 maj kl 17.00-20.00 på Gruvvägen 4B.

Nu är det äntligen dags för att testa check-up-system och videokonferens.

Följ denna länk och läs mer.

Malå kommun informerar

bild infogubbe.png

Information om grundavgift.

Grundavgift betalas av hushåll i permanentbostad i en- och tvåfamiljshus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus samt verksamhetsfastigheter (enbart hushållsavfall).

Avgiften ska täcka kostnaderna för att ta hand om hushållens farliga avfall, vitvaror, grovavfall, administration av återvinningscentraler, information och miljöavgifter.

Malå kommun informerar

_MG_2810 Malin Hedman.jpg

Malå kommun söker gode män för personer över 18 år.

Foto: Malin Hedman

Följ denna länk och läs mer.

Teknisk avdelning informerar

Info kommunal anslagstavla.png

Ombyggnationer på Tjambo-området.

Nu byggs det för fullt på Tjambo-området och vi beräknas vara klara hösten 2020.

För ytterligare information kontakta Lars Grundberg, tfn: 0953-140 55.

Europaparlamentsvalet 2019

EU val 2019.jpg

Den 26 maj är det val i Sverige till Europaparlamentet och från och med den 8 maj kan du börja förtidsrösta.

Malå kommun informerar

15_Ricke2301.jpg

2018 genomförde SCB en medborgarundersökning i Malå kommun.

Frågor som ställdes var bland annat:

- hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på?
- hur ser medborgarna på kommunens verksamheter?
- hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen?

Foto: www.ricke.se

Följ denna länk och ta del av resultatet

Information om feriearbete sommaren 2019

Feriearbete 2013.png

Var ska du jobba i sommar?

Killar och tjejer som gått ut årskurs 9, gymnasieelever med sommarlov, inklusive killar och tjejer inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn som går gymnasieskolans introduktionsprogram och erhållit uppehållstillstånd, har under sommaren 2019 möjlighet till feriearbete (sommarjobb) genom kommunen, där lön eller handläggararvode utgår.

Kultur- och fritidsavdelningen informerar

Dokument.png

Kulturplan Region Västerbotten 2020-2023.

Nu pågår remissförfarandet av Kulturplan Region Västerbotten. Kulturutskottet önskar få synpunkter senast den 15 juni och den 15 maj bjuder Region Västerbotten in till remisscafé där ett förslag till kulturplan presenteras och som gemensamt diskuteras och ges synpunkter på.

Kulturutskottet kommer efter remissperioden att bearbeta kulturplanen utifrån inkomna remissvar.

Beslut tas i regionfullmäktige den 19-20 november.

Följ denna länk och läs mer och lämna synpunkter

Utvecklingsavdelningen informerar

Flicka och pojke.png

Malå Sommarentreprenör - en chans för dig som går ut nian eller har sommarlov från gymnasiet att starta och driva ett eget företag i sommar.

Du kan driva företaget själv eller tillsammans med en kompis.

Följ denna länk och läs mer.

Följ denna länk för information till vårdnadshavare.

Omsorgsavdelningen informerar

info 2 - andt.png

Malå socialtjänst söker kontaktperson till 13-årig tjej med start till hösten.

Kontaktpersonen träffar tjejen 1-2 gånger i veckan och ersättning utgår.

För anmälan om intresse och ytterligare information kontakta:

Mia Björklund, tfn: 0953-140 33 eller via mail: mia.bjorklund@mala.se

Integrationsservice informerar

Möte- kultur.png

Integrationsservice planerar att initiera en arbetsgrupp.

Arbetsgruppen ska regelbundet träffas och diskutera frågan om "integration och ungdom" och vilka insatser som behövs.

Representanter från olika delar av samhället så som t.ex. representanter från kommun och föreningsliv samt samfund ska ingå i gruppen.

Intresserad att delta? Kontakta Ethel Cavén på Malå kommun, tfn: 0953-140 47 eller e-post: ethel.caven@mala.se.

Kultur- och fritidsavdelningen informerar

skolavslutning.gif

Vill du genom din förening genomföra avgiftsfri sommarlovsaktivitet för barn i åldrarna 6-15 år i sommar?

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela medel till kommuner för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter.

Vi hoppas nu att ni har idèer som vi kan stötta genom ekonomiskt bidrag.

Anmäl ert intresse senast den 22 maj till:
Malå kommun, Kultur och Fritid, Storgatan 13, 939 31 MALÅ

Eller direkt till:
maria.i.larsson@mala.se 


De som lämnat in intresseanmälan inbjuds till möte  på kommunhuset, mötesrum Jupiter, den 23 maj kl 18.00-19.30.

Välkommen med din/er intresseanmälan!

Malåbostaden AB informerar

MABO.PNG

Malåbostaden kan nu erbjuda sina hyresgäster möjlighet att hyra tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner i de lägenheter där det är möjligt.

Det är inte längre tillåtet att göra egna installationer av egenköpta vitvaror.

Kontakta Malåbostadens kundtjänst på tfn: 0953-140 66 vid intresse så gör vi en kontroll om det är tekniskt möjligt i din lägenhet.

Information från Malå/Norsjö Miljö- och byggavdelningen

bygga.gif

Byggnadsinspektörerna inför telefontider under en testperiod

För att kunna handlägga bygglovsärenden mer effektivt kommer byggnadsinspektörerna att införa telefontider under en testperiod med start den 2 maj.
-

För att vi ska kunna hjälpa er med ert ärende på bästa sätt vill vi att alla besök förbokas. Du når oss alltid via mail.
-

Telefontiderna är måndag-fredag:

- MALÅ Erik Lundberg, tfn: 0953-140 50, kl 09:30 – 12:00 (från den 15 maj föräldraledig onsdagar). E-post: erik.lundberg@mala.se

- NORSJÖ Mirjam Nilsson, tfn: 0953-14173, (Norsjö) kl 09:00 – 11:30.
E-post: mirjam.nilsson@mala.se

SMS-tjänst Malå kommun

SMS oragne.png

Malå kommun använder sig av SMS-tjänst vid utskick av viktig information till medborgare.

Meddelande går till de personer som är över 16 år, är folkbokförda på berörd adress och har en mobiltelefon registrerad på adressen.

I länken nedan kan du kontrollera att dina uppgifter stämmer, lägga till fler mobilnummer eller adresser och ta bort uppgifter. 

Ny lag om e-faktura

Tangentbord med händer.png

Från och med den 1 april 2019 kommer en ny lag om e-faktura för leverantörer till stat, kommun och landsting.

Information från upphandlingsavdelningen

Info kommunal anslagstavla.png

Upphandlingen av snöröjning och slamtömning är påbörjade.

Upphandlingen av slamtömning görs tillsammans med Norsjö Kommun.

Har du frågor eller vill du vara med på en träff inför någon av upphandlingarna kontakta då Anna Jonsson, tfn: 0953-140 56 eller anna.jonsson@mala.se.

Ungarelationser.se

Brustet hjärta.png

Är du ung och mår dåligt i din relation?

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare.

På ungrelationers hemsida kan du läsa mer. Följ länken nedan.

Felanmälan

Felanmälan 2.png

Vill du göra en felanmälan till Malåbostaden AB, MENI AB eller till Malå kommun?

Klicka på länken och läs mer om var du ska vända dig för att göra en felanmälan.