Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Grytan ser flickor och pojkar

Skolrestaurangen Grytan har en unik möjlighet att observera flickors och pojkars vanor och beteenden i matsituationen.

Genom en enkätundersökning till eleverna i åk 7-gy och deras föräldrar vill vi fånga olika orsaker till varför flickor och pojkar väljer att inte äta i skolrestaurangen.

Svaren kan ge nya ingångar till arbetet kring mat och hälsa utifrån kön. 

Arbetsmaterial
Sidan uppdaterades senast 2012-07-03