Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Betyg efter kön?

"Pojkar får väsentligt lägre slutbetyg än flickor i matematik, svenska och engelska i förhållande till vad de presterat på nationella proven." DN 060930

Vi kollar upp våra elevers resultat på nationella prov samt slutbetyg och för ett resonemang kring eventuella avvikelser. I ett mer omfattande arbete kommer vi att studera ett antal punkter knutna till hur pedagoger behandlar och bedömer pojkar och flickor i utbildningssituationer.

Arbetsmaterial

Sidan uppdaterades senast 2012-07-03