Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Drogvaneenkäten visar vägen

Malå kommun deltar sedan länge i en årlig drogvaneundersökning bland elever i åk 9. Hösten 2009 visade enkäten en ny trend, som verifieras av nationella siffror, att andelen flickor som röker och snusar ökat markant samt att flickor i hög grad har lust att prova narkotika. Samtidigt noteras att ungdomarna generellt är mindre aktiva i föreningslivet.

Med drogvaneenkäten som grund startar fritids- och kulturenheten en försöksverksamhet, med utökat öppethållande på fritidsgården Kosmos samt ett nytt aktivitetsutbud som ungdomarna själva fått utforma. Försöket pågår under ht-10 och ska därefter utvärderas.

Arbetsmaterial
Sidan uppdaterades senast 2012-07-03