Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Gott liv på äldreboendet

En kartläggning av hur antidepressiva läkemedel nyttjas av kvinnor och män i våra äldreboenden har genomförts. Kartläggningen avser åldersgruppen 80 år och äldre. Resultatet visar att fler kvinnor nyttjar antidepressiva läkemedel, men också att det finns stora skillnader mellan de olika äldreboendena. Dessa skillnader kommer att analyseras närmare.

Det finns en risk att mäns depressioner inte är diagnostiserade, och därmed kanske inte heller män får den medicinering de behöver. Vi har inte tillräcklig kunskap om hur de äldre faktiskt mår, och avser därför att gå vidare med intervjuer på våra äldreboenden.

I kombination med ett utökat aktivitetsutbud, vill vi säkerställa att män och kvinnor har goda liv, såväl fysiskt som psykiskt på våra äldreboenden.

Arbetsmaterial

Sidan uppdaterades senast 2012-07-03