Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Förslag till utvecklingsplan - Tjamstanområdet

Kommunfullmäktige vill utveckla Tjamstanområdet till västerbottens inlands bästa vintersportområde.

Meni AB, som är ett kommunägt bolag och är ägare till Tjamstanbackarna, camping och hotell, beslutade att ta fram ett förslag till utvecklingsplan. Utvecklingsavdelningen tillsammans med Tjamstanbackarnas personal, fick i uppdrag att ta fram ett förslag till utvecklingsplan. 

Tillsammans med Design Västerbotten, som är ett projekt som drivs av ALMI nord, och genom delaktighet från näringsliv, ideell sektor, politiker och skolpersonal och elever, avsattes två dagar i en workshop för att belysa frågan. Arbetet har utgått från kundens behov, och genom samtal och olika frågeställningar, har en massa ideer och behov från kunden kartlagts.

Vi har identifierat förbättringsområden, för att vi ska kunna bli det bästa vintersportområdet. I planen finns även tankar om expansionsområdet, byggnationer och arkitektur, som skulle kunna hända inom ett längre tidsperspektiv. Detta är dock bara ideer som framkom under arbetet, som har ritats in i kartor, för att visa på ev framtida inriktningar. Inga undersökningar har genomförts så planen ska ses som ett inspirationsdokument att utgå ifrån, om man vill gå vidare med planering av den fysiska miljön i området.

Eftersom det pågår ett omfattande mål och visionsarbete rörande turism, som omfattar hela kommunen, samt alla olika årstider, så vill politikerna avvakta resultatet av den processen, innan de tar ställning till planförslaget.

Det är viktigt att poängtera att dokumentet identitet och designplattform sammanfattar de viktigaste förslagen från workshopen.

Identitet och designplattform

Inspirationskartor

Tjamstan översiktskarta

Tjamstan översikt

Tjamstan översikt

Sidan uppdaterades senast 2012-07-04

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter