Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Malås varumärke

Malå kommuns varumärke

Sedan lång tid tillbaka har ”Malå med allt så nära” varit kommunens slogan. Nu har en varumärkes-stratgi, varumärkesplattform, och grafisk profil utarbetats. I det arbetet har medborgare, föreningsliv, näringsliv, tjänstemän och politiker deltagit. Projektet Design Västerbotten, som drivs av ALMI Västerbotten, har varit processledare.

 

Drygt 60 personer har varit med i processen att ta fram vårt destinationsvarumärke, som även kommer att brukas för att marknadsföra vår kommun som boendeort och etableringsort för näringslivet.

 

Kärnvärderna är Närhet, Tillgänglighet, Öppenhet och Kvalitet.

Grafisk profil Malå

 

För frågor kontakta: Kommunstyrelsens ordförande Mikael Abrahamsson, tfn: 0953-140 08

eller maila på fornamn.efternamn@mala.se

-

Klicka här för att komma till pdf-filen där kan du se fler versioner av varumärket.

Sidan uppdaterades senast 2017-10-27