Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Malås varumärke

Malå kommuns varumärke

Malå kommun har en varumärkes-stratgi, varumärkesplattform, och grafisk profil. I arbetet att ta fram detta deltog ca 60 personer blandat medmedborgare, föreningsliv, näringsliv, tjänstemän och politiker deltagit. Projektet Design Västerbotten, som drivs av ALMI Västerbotten, var processledare.

 

Destinationsvarumärke, används för att marknadsföra vår kommun som besöksort, boendeort och etableringsort för näringslivet.

 

Kärnvärderna är Närhet, Tillgänglighet, Öppenhet och Kvalitet.

Grafisk profil Malå

 

För frågor kontakta: Kommunstyrelsens ordförande Mikael Abrahamsson, tfn: 0953-140 08

eller maila på fornamn.efternamn@mala.se

-

Klicka här för att komma till pdf-filen där kan du se fler versioner av varumärket.

Sidan uppdaterades senast 2018-08-08