Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Malås varumärke

Malå kommuns varumärke är nu klart

Sedan lång tid tillbaka har ”Malå med allt så nära” varit kommunens slogan. Nu har en varumärkes-stratgi, varumärkesplattform, och grafisk profil utarbetats. I det arbetet har medborgare, föreningsliv, näringsliv, tjänstemän och politiker deltagit. Projektet Design Västerbotten, som drivs av ALMI Västerbotten, har varit processledare.

 

Drygt 60 personer har varit med i processen att ta fram vårt destinationsvarumärke, som även kommer att brukas för att marknadsföra vår kommun som boendeort och etableringsort för näringslivet.

 

Kärnvärderna är Närhet, Tillgänglighet, Öppenhet och Kvalitet.

Grafisk profil Malå

 

- Roligt att vi är klara med arbetet. Det är extra roligt att så många kommunmedborgare varit med i arbetet att definiera varumärket- säger kommunalrådet Martin Noréhn.

 

Hur kommer vi att märka av det nya varumärket?

 

- Varumärket kommer att användas när vi berättar om vad som finns i hela kommunen, i turistisk marknadsföring, inflyttningsmarknadsföring och i den information som vi riktar gentemot olika näringslivsetableringar. Vidare kan vi även använda det i ex skyltning eller utsmyckning av samhället.

 

Det har även legat i uppdraget till processledarna att hela kommunen ska känna sig inkluderade i varumärket, och det tycker vi de har lyckat fint med. Det är en möjlighet för våra byar att synas i marknadsföringen, och att också kunna använda varumärket om de vill. Vi ska behandla riktlinjer för nyttjandet av den grafiska profilen i kommunfullmäktige i mars. Efter det hoppas vi att våra föreningar och näringslivet ser en vinning i att tillsammans med egna loggor även lägga till den framtagna symbolen, för att stärka varumärket Malå med allt så nära, när de genomför aktiviteter som stärker varumärket.

 

För frågor kontakta: Vakant, kommunalråd, eller

Maria I Larsson, utvecklingsavdelningen, 0953-140 76.

eller maila på fornamn.efternamn@mala.se

-

Klicka här för att komma till pdf-filen där kan du se fler versioner av varumärket.

Sidan uppdaterades senast 2017-01-24