Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Malås varumärke

Malå kommuns varumärke
 - Malå för boende, Malå för besökare och Malå för näringslivet.

Varumärke


Malå kommun har en varumärkes-stratgi, varumärkesplattform, och grafisk profil. I arbetet att ta fram detta deltog ca 60 personer blandat medmedborgare, föreningsliv, näringsliv, tjänstemän och politiker deltagit. Projektet Design Västerbotten, som drivs av ALMI Västerbotten, var processledare.

 

Destinationsvarumärke, används för att marknadsföra vår kommun som besöksort, boendeort och etableringsort för näringslivet.

 

Kärnvärderna är Närhet, Tillgänglighet, Öppenhet och Kvalitet.

 

För frågor kontakta: Kommunikatör Linda Nystedt, tfn: 0953-140 27

eller maila på fornamn.efternamn@mala.se

-

Klicka här för att komma till pdf-filen där kan du se fler versioner av varumärket.

Följ denna länk och läs mer i varumärkesboken.

Sidan uppdaterades senast 2019-03-04