Malå kommun

Service, Omsorg

Här kan du läsa om de verksamheter som erbjuder stöd och service till barn, ungdomar, vuxna och äldre. Det kan bland annat vara om du är utsatt för våld, behöver stöd vid missbruk, familjerådgivning, ekonomiskt bistånd, stöd på grund av funktionsnedsättning, konsumentvägledning, äldreomsorg eller information om borgerlig vigsel. 

Mer information och kontaktuppgifter hittar du i menyn.

fors
Foto: Henning Wϋst