Malå kommun

Resor, transport och besök

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd. Dessa insatser är till för att underlätta resor, transporter och ett aktivt fritidsliv.

_MG_3217 Malin Hedman