Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst kan beviljas till person som har en funktions­nedsättning som gör att resan inte kan genomföras med all­männa kommuni­kationer till normala rese­kostnader eller om resan inte kan gö­ras utan ledsagare.

Ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet el­ler någon annan enskild angelägenhet.

Resan får inte vara en tjänsteresa till följd av ett anställnings­förhål­lande. Resan får heller inte ersättas av annan, till exem­pel en förening eller or­ganisa­tion.

För riksfärdtjänst krävs ett tillstånd för varje resa. Ansökan om resa ska inkomma senast två veckor innan önskad av­resa. Vid storhelger krävs längre handläggningstid.

Du hittar blanketten här.

Sidan uppdaterades senast 2016-10-20

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

För mer information eller ansökan om riksfärdtjänstresa kontakta:
Charlotte Hultdin, tfn: 0953 - 142 52
E-post: på fornamn.efternamn@mala.se