Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Lotteritillstånd

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en treårsperiod. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

Vem kan söka lotteritillstånd?
Det är endast ideella föreningar som har rätt att anordna lotterier enligt lotterilagen (nytt fönster). Föreningen ska dessutom uppfylla följande:

 • Föreningen ska ha stadgar och enligt stadgarna ska föreningen arbeta för ett allmännyttigt ändamål (välgörenhet, folkhälsa eller dyligt).
 • Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål (insamling till välgörande ändamål, idrottsföreningar m.m.)
 • Vem som helst kan bli medlem i föreningen, ingen nekas inträde.
 • Föreningen behöver lotteriinkomster i sin förening.

Vad är ett lotteri?
Med lotteri menas att en eller flera deltagare kan, med eller utan insats, få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få.

Till lotteri räknas:

 • Lottning, gissning eller vadhållning
 • Marknads- och tivolinöjen
 • Bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevs spel

Undantagna är vadhållning i samband med hästtävling och idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun. Sådan vadhållning räknas alltså inte som lotteri.

Lotter och bingobrickor som används ska vara av godkänd typ. Detsamma gäller teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroller av egentliga lotter och bingospel.

3-års registrering eller tillfälligt lotteri

3-års registrering
Med en 3-års registrering, enligt lotterilagen § 17, kan en förening anordna flera lotterier under tre år, så länge den sammanlagda insatsen för samtliga lotterier inte överstiger 20 prisbasbelopp (för 2018: 910 000 kr).

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde i lotteriet. Varje lotteri ska redovisas till kommunen enligt reglerna nedan och varje lotteri ska godkännas av kontrollanten innan lotter och vinster köps in.

Med en registrering kan föreningen inte hyra fast försäljningsplats för försäljning av lotterna.

Tillfälligt lotteritillstånd
Tillfälligt lotteritillstånd, enligt lotterilagen § 15, söker föreningen om det är en enstaka händelse att lotteri anordnas eller då insatsernas värde överstiger 20 prisbasbelopp.

Lotterna får inte säljas till personer under 18 år.

Lotteriet ska godkännas av kontrollant innan lotter och vinster skaffas och lotteriet ska redovisas till kommunen. Värdet av vinsterna ska vara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde.

Kontrollantarvodet kan aldrig överstiga 6000 kr för ett lotteri med lotteritillstånd. Med ett tillstånd kan föreningen hyra en fast försäljningsplats för lotteriet.

Lotterikontrollant
För varje 3-årsregistrering och tillfälligt tillstånd utser kommunen en lotterikontrollant. Kontrollanterna är speciellt anlitade personer och de är utbildade. Deras enda ersättning är kontrollantarvodet från lotteriet.

Kontrollanten ska alltid godkänna varje lotteri innan lotter och vinster köps in. Kontrollanten ska underteckan lotteriredovisningen. Föreningen betalar ett kontrollarvode för varje lotteri på 3 % av lotteriets planerade försäljning.

Avgifter och slutredovisning
Kommunen tar ut en avgift på 500 kr för tillstånd och/eller registrering. Avgiften betalas in på 5092-2954.
Ange: Lotteritillstånd.

Senast två månader efter lotteriet avslutas ska föreningen, tillsammans med kontrollanten, skicka en lotteriredovisning till kultur- och fritidsnämnden. Lotteriredovisningsblanketten får du av kontrollanten (finns även nedan).

Lotterier som inte behöver tillstånd
Vid medverkan på offentliga tillställningar till exempel marknad, syförening, julskyltning eller midsommarfirande behövs inget tillstånd för lotterier. Då gäller följande:

 • Lotterna får inte kosta mer än 1/6000 av prisbasbeloppet cirka 7 kr.
 • Vinsterna ska uppgå till minst 35 % och högst 50 % av lotternas sammanlagda värde.
 • Lotterna får bara säljas inom det område som tillställningen håller till på.
 • Vinsterna ska lämnas ut på plats.

I övrigt fall behövs en 3-årsregistrering eller ett tillstånd.

Länk: Blanketter för ansökan om registrering eller lotteri.

Länk: Såhär gör du - steg för steg anvisningar

Sidan uppdaterades senast 2018-05-02

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter