Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Barn- och utbildningsavdelning

Barn- och utbildningsavdelningen är ansvarig för all barnomsorg och utbildning i Malå kommun.

Marie Blomberg, Barn- och utbildningschef, (kontor på Kommunhuset), tfn: 0953-140 49.

Ida Söderström, Koordinator, (kontor på lärcentra) , tfn: 0953-141 14.

I ledningsgruppen finns förutom barn- och utbildningschef även förskolechefer och rektorer.

Maria Larsson, förskolechef, tfn: 0953-141 09

Ann-Chatrine Lundmark, rektor för fritidshem, femårs-verksamhet, förskoleklass och åk 1-3, tfn: 0953-141 07

Mats Lundmark, rektor för åk 4-6, tfn: 0953-140 83

Niklas Hultdin, rektor för åk 7-9, gymnasiet, SFI och vuxenutbildning, tfn: 0953-141 90

Skolans personal nås via kommunens växel, tfn: 0953 - 140 00 eller skolexpeditionen, tfn: 0953 -140 80.

Sidan uppdaterades senast 2018-11-06