Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Barn- och utbildningsavdelning

Barn- och utbildningsavdelningen jobbar främst med frågor som rör barnomsorg och undervisning. 

Barn- och utbildningschef: (skolchef)
Marie Blomberg, tfn: 0953-140 49.
Storgatan 13

I ledningen (på Skolgatan 2) finns också rektorer och förskolechef:

Utvecklingsledare
Christina Lindholm, tfn:0953 -141 27

Rektor för fritidshem, förskoleklass och år 1-6:
Ann-Chatrine Lundmark, tfn: 0953 -141 07

Rektor för år 7-9, språkintroduktion, individuellt alternativ:
Erik Lindblom, tfn: 0953 -140 83

Rektor för SFI, vuxenutbildning:
Niklas Hultdin, tfn: 0953 - 141 90

Förskolechef:
Rose-Marie Lindsköld, tfn:0953-140 81

Skolans personal nås via kommunens växel, tfn: 0953 - 140 00 eller skolexpeditionen, tfn: 0953 -140 80.

Sidan uppdaterades senast 2017-02-14