Malå kommun

Inflyttar- och integrationsservice

Malå collage

Foto: Aleksandra Simanovskaya, www.sverigesradio.se,  www.entreprenorcentrum.se, www.hultdins.sewww.dynamedia.se

Välkommen till Malå!

Inflyttar– och integrationsservice arbetar för att underlätta för dig som är nyinflyttad, snart ska flytta hit eller funderar på Malå som din nya bostads- och arbetsort.

Inflyttarservice fungerar som en länk mellan dig, kommunen, företag, organisationer samt andra aktörer i samhället. Har du frågor som rör bostäder, arbetsmarknad, skolor, vård eller fritid kan Inflyttarservice fungera som en lots här i Malå!

Vi hjälper dig gärna med tips, information och kontakter.

Nyttig information hittar du även här på kommunens hemsida.

Kontakta Inflyttar- och integrationsservice:

Ethel Cavén, integrationssamordnare Direkt: 0953-140 74, Mobil: 070-344 55 81

Alex Carreño, integrationsassistent Direkt: 0953-14046 Mobil: 070-253 59 58

Aleksandra Simanovskaya (integrationssamordnare) - tjänstledig t.o.m januari 2019

E-post: inflyttarservice@mala.se 

Welcome to Malå!

The New Arrival’s Service is meant to facilitate it for you as a newly arrived resident as well as if you are on your way to move in or would like to know more about Malå and consider it as a possible new home- or work place.

The New Arrival’s Service acts as a link between you and the rest of the local society. If you have questions regarding housing, employment, schools, healthcare or leisure, we will do our best to assist you.

We can help you with tips, information and contacts.

Don’t hesitate and contact Malå New Arrival’s Service on e-mail inflyttarservice@mala.se or telephone: +46 (0)953-140 74, +46 (0)70-344 55 81

The New Arrival’s Service Office is situated at “Kommunhuset” Storgatan, 13 in Malå.