Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Jämställdhetsintegrering i Malå kommun 2012

Malå kommun bedriver ett jämställdhetsprojekt under 2012 - 2013.

Projketet har fyra mål.

  • Ökad medvetenhet och kunskap hos ALL personal och politiker inom omsorgsavdelningen, kommunfullmäktige och barn och utbildningsavdelningen om jämställdhetsintegrering. Inrättande av rutiner för att jämställdhetsintegrering ska vara en del av beslutsgång och verksamhet för att säkerställa en jämställd fördelning av makt och resurser och erbjuda likvärdig service till kvinnor, män.
  • Alla styrdokument inom respektive verksamhetsområde ska vara jämställdhetsintegrerade.
  • Brukare ska uppleva och erbjudas en jämställd service, vård och omsorg. Undervisningen ska utformas på ett sådant sätt att både pojkar och flickor ges största möjlighet att utvecklas.
  • Hela Malå kommun erbjuder likvärdig och jämställd service, utbildning, vård och omsorg. 

Här kan du läsa projektplanen och även få mer information om projektet.

Sidan uppdaterades senast 2017-04-24