Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Drog- och brottsförebyggande arbete

                   klappa

Välkommen till Malå kommuns sidor om ANDTS*- och Brottsförebyggande arbetet
*Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel

Allas ansvar

En människas hälsa påverkas av många saker. Uppväxtvillkor, utbildning, livsstil, bostadsförhållande och ekonomiska resurser - allt inverkar. Men även samhälleliga beslut av olika slag spelar in. Alla som har till uppgift att arbeta för samhällets bästa - regeringen, myndigheter, kommunen, organisationer och föreningar - har därför ett stort ansvar för folkhälsoarbetet.

Det drogförebyggande arbetet i Malå arbetar bland annat efter Målområde 11 m.fl:

Sveriges 11 Folkhälsomål
tartbitar 11
1 Ökad delaktighet och inflytande i samhället    
2 Ekonomisk och social trygghet
3 Trygga och goda uppväxtvillkor
4 Ökad hälsa i arbetslivet
5 Sunda och säkra miljöer och produkter
6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7 Gott skydd mot smittspridning
8 Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
9 Ökad fysisk aktivitet
10 Goda matvanor och säkra livsmedel
11 Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

Sverige har tillsammans med Japan och Schweiz värdens bästa folkhälsa. Men folkhälsan är också något man måste jobba med hela tiden, annars kan det snabbt bli sämre. Alla har vi hört varningsrapporter om att människor är stressade och lider av sömnproblem, att alkoholkonsumtion stiger och att ohälsotalen i arbetslivet är höga. Allt sådant påverkar folkhälsan.

Sverige har en särskild myndighet, Folkhälsomyndigheten, som har det övergripande ansvaret för folkhälsofrågor. Det innebär bland annat att skapa förutsättningar i samhället för en så god hälsa som möjligt för hela befolkningen. Idag har Sverige en nationell folkhälsopolitik med 11 folkhälsomål som ska vägleda arbetet inom olika sektorer i samhället.

Sidan uppdaterades senast 2017-10-12