Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Fakta om näringslivet

DSC05947

Malå har som kommun i Västerbottens inland en gynnsam näringslivsstruktur. Basnäringarna och dess underleverantörer utgör fundament för kommunens näringsliv. Kommunen har en lång tradition av företagande kopplat till skog, trä, skogsmekanik och gruvverksamhet vilket resulterat i företag med globalt efterfrågade produkter.

I Malå finns bl.a. ett högeffektivt sågverk med en förädlingsanläggning. Förutom en stor export så går en del av den producerade volymen idag till egen vidareförädling i Malå med omnejd samt till lokala tillverkare av bland annat fönster och limfog. Den stora kompetens som finns inom skogsmekanik har gjort att vi idag har ett av världens ledande tillverkare av kranspetsutrustning.

Malå har historiskt utgjort ett centrum, såväl regionalt, nationellt som internationellt, för gruv- och mineralverksamhet. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har en lång historia i Malå. SGU:s mineralinformationskontor, med bl.a. världens största samling av borrkärnor, utgör ett högklassigt internationellt kunskapscentrum. Förutom att en mängd företag inom branschen har Malå som utgångspunkt för sin verksamhet så har ett antal georelaterade företag med världen som marknad etablerats.

Malå sameby med sina elva renskötselföretag sätter en samisk prägel på kommunens näringsliv och utgör en väsentlig del av näringslivet. Samebyn är känd som en kompetent och engagerad part i ambitionerna att hitta kreativa lösningar för olika samverkande näringar.

Ortens handel erbjuder boende och besökare ett rikt utbud av varor och tjänster. En av fördelarna är att att finns inom gångavstånd. Malå med allting så nära är en verklighet!

Nyföretagandet i Malå ligger på en hög nivå och de befintliga företagen har stort intresse för expansion. Kommunen har även en hög grad av kvinnligt företagande. Samtidigt som basnäringarna fortfarande har en stor betydelse så växer nya spännande verksamheter fram. Bland dessa kan nämnas företagandet relaterat till den expansiva testindistrin och den kraftigt växande vindkraftsindustrin. Detta tillsammans formar bilden av Malå som en företagsam kommun!

Sidan uppdaterades senast 2016-04-20

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

Kontaktpersoner för näringslivsfrågor:

Anna-Karin Horney, tfn: 0953 - 140 76
Jim Lundmark, tfn: 0953 - 140 06

E-post: fornamn.efternamn@mala.se