Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Nationella jämställdhetsmål

Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Det förutsätter lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter på livets alla områden.

I Malå kommun är det viktigt att bemötande och service utformas så att de svarar mot båda könens livsvillkor och behov. Alla som använder offentligt finansierad verksamhet ska veta att resurser fördelas likvärdigt. Därför har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsintegrering betyder att jämställdhetsperspektiv används i allt beslutsfattande, och motverkar tendensen att jämställdhetsfrågorna hamnar vid sidan av andra politiska frågor och verksamhet.

Jämställdhetsintegrering i Malå kommun

Kommunfullmäktige har fattat ett beslut att "kommunen ska aktivt arbeta med jämställdhetsintegrering". Det innebär att hela förvaltningen arbetar för konkreta och varaktiga förändringar i kommunens verksamheter, så att båda könens villkor och förutsättningar beaktas och servicen blir mer likvärdig.

Kontaktperson:

Kommunchef Jim Lundmark, tfn: 0953 - 140 06

E-post: fornamn.efternamn@mala.se

Sidan uppdaterades senast 2019-03-04