Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Kontaktperson

En kontaktperson är en person som regelbundet träffar ett barn, en ungdom eller en vuxen som är i behov av stöd i sitt vardagsliv. Det kan handla om fritidssysselsättningar, skolarbete, relationer med omvärlden m.m.

Vad innebär det att vara kontaktpeson?

Vad som förväntas av en kontaktperson är beroende på den hjälpsökandes behov. Några exempel är att - Träffa den enskilde, kanske någon gång i veckan eller mer, ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet. Lyssna och finnas till. Vare en förebild. Hjälpa till att bryta ett destruktivt beteende. Hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelägenheter.

Vem kan bli kontaktperson?

En kontaktperson kan se ut på många olika sätt och vara i vilken ålder som helst. Allmänt kan man säga att kontaktpersonen bör:

  • tycka om och ha tid att vara tillsammans med andra människor,
  • vara intresserade av hur andra människor har det och möta den enskilde och dennes livssituation med respekt, och
  • i övrigt ha en trygg och stabil livssituation.

Ekonomisk ersättning

Som kontaktperson får man ekonomisk ersättning från socialtjänsten, detta innebär:

  • en obeskattad omkostnadersättning, som ska täcka de faktiska kostnaderna kontaktpersonen har i samband med sitt uppdrag som kontaktperson, och
  • ett beskattat arvode som är en ersättning för det uppdrag kontaktpersonen utför.

Ersättningarna varierar utifrån barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver.

Hur blir man kontaktperson?

Om du är intresserad av att bli kontaktperson kontaktar du socialtjänsten för att anmäla ditt intresse, se kontaktuppgifter till höger. Socialtjänsten gör därefter en utredning vilket innebär att du träffar en socialsekreterare för samtal och intervju på omsorgsavdelningen. Kontroll i polisregistret sker alltid.

Sidan uppdaterades senast 2019-01-17

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

Vi som arbetar med kontaktfamiljer/kontaktpersoner är: 

Jeanette Hallin
1:e socialsekreterare
Tfn: 0953-141 57
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Angelica Mörtzell
Socialsekreterare, handläggare ensamkommande barn
Tfn: 0953-140 47
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Mia Björklund
Socialsekreterare
Tfn: 0953-140 33
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Erika Johansson (tjänstledig till 190805)
Administratör
Tfn: 0953-141 43
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Agnes Ljung
Administratör, alkoholhandläggare
Tfn: 0953-140 38
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Vi nås lättast måndag-fredag mellan klockan 08.00-09.00. Är telefonen avstängd kan meddelande lämnas i växeln så ringer vi upp så snart vi kan.

  • Faxnumret till omsorgsavdelningen är 0953-216 42.