Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Om jämställdhetsintegreringsprojektet

I Malå har politikerna bestämt att jämställdhetsintegrering är en tillväxt- och utvecklingsfråga. Mot bakgrund av detta har kommunen beviljats projektmedel för att höja kunskapen om jämställdhet bland politiker och tjänstemän. Arbetet går under namnet ”Jämställdhetsintegrering i Malå kommun”.

Målgruppen är politiker, revisorer, chefer och verksamhetsansvariga.

Strategin är att bygga en gemensam kunskapsplattform. Genom metodutveckling ska vi utveckla ledningssystem som säkerställer en jämställd medborgarservice.

Målen är att alla i målgruppen har ökade kunskaper i jämställdhetspolitik, genusteori och jämställdhetsintegrering. Hela förvaltningen arbetar utifrån konkreta och mätbara jämställdhetsmål och budgetprocessen har rutiner för jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsintegrering innebär att:

  • Olika förhållanden och villkor för kvinnor och män ska synliggöras
  • Varje fråga som berör individer ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv
  • Konskevenserna av hur förändringar kan tänkas utfalla för kvinnor respektive män ska analyseras.

Projektet avslutades 30 november 2010. Slutrapport och processutvärdering finns upplagda här.

Kontaktperson:

Stig Renström, Utvecklingsavdelningen
Tfn: 0953 - 140 76

E-post: fornamn.efternamn@mala.se

Sidan uppdaterades senast 2017-04-24