Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Verksamhetsförbättringar

Jämställdhetsintegrering i praktiken

Att arbeta med jämställdhetsintegrering handlar om att stärka människors demokratiska rättigheter och att motverka diskriminering.

Det är lika mycket en fråga om att utveckla organisationer och verksamheter så att de tar tillvara på medarbetarnas fulla potential och om att ha en verksamhet som möter och tar tillvara på kundernas/medborgarnas behov – kort sagt, en kvalitetssäkrad verksamhet.

I praktiken handlar det om att alla verksamheter ska ta hänsyn till och utforma sin verksamhet i relation till de villkor kvinnor och män lever under och tillfredställa både kvinnors och mäns behov.

Det innebär att jämställdhetsintegrering berör frågor om jämlikhet, eftersom grupperna kvinnor och män inte är homogena: Kvinnors och mäns situation och behov varierar beroende på en mängd faktorer som ålder, social tillhörighet, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning och religion.

Jämställdhetsintegrering handlar med andra ord om verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring.

Verksamhetsförbättringar i Malå kommun

Inom projektet "Jämställdhetsintegrering i Malå kommun" har chefer och verksamhetsansvariga arbetat med verksamhetsförbättringar genom att:
- synliggöra kön
- göra konsekvensbeskrivningar
- föreslå åtgärder.

Läs mer under respektive länk till vänster.

Sidan uppdaterades senast 2012-07-03