Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning ger kunskaper som motsvarar de som grundskolan ger.

Utbildningen ska ge kunskaper som utgör en grund för samhällslivet, yrkeslivet och fortsatta studier. De förkunskaper som varje elev har bestämmer på vilken nivå studierna ska påbörjas. Studierna avslutas sedan när de individuella utbildningsmålen har uppnåtts.

Slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning kan man få när man har betyget godkänd i fyra kärnämnen: svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. Även andra kurser och ämnen kan ingå i ett sådant slutbetyg.

Vuxenutbildningen i Malå erbjuder kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap att läsa på vår filial. Det erbjuds även grundläggande vuxenutbildning i ämnena religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi samt hem- och konsumentkunskap.

Sidan uppdaterades senast 2017-10-17

För mer information om kursutbudet kan du kontakta

Niklas Hultdin tfn: 0953-141 90

Oskar Sjölund tfn: 0953-140 97