Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Skolexpedition

Numret är 0953-140 80 och telefonen öppen mellan 7.00 och 16.00. Övrig tid kan du nå oss via e-post, fornamn.efternamn@mala.se eller lämna meddelande så ringer vi upp. Vårt faxnummer är 0953-141 26.

-

Här jobbar Helén Örnberg, Anette Harr, Moniqa Bäckström och Caroline Renström.

Helén är nämndsekreterare åt Barn- och utbildningsnämnden och ansvarar även för statsbidrag, inackorderingsbidrag, statistik, delårsrapporter samt ledarstöd. Du når henne på tel. 0953-141 08

Anette är administratör och har bland annat hand om sjukanmälningar och vikarieanskaffning. Du når henne på tel 0953-140 80.

Moniqa är administratör/handläggare och har bland annat hand om verksamhetsförlagd utbildning (VFU), schemaläggning förskolan, barnomsorgsfrågor, busskort och hemsidan. Du når henne på 0953-141 11.

Caroline är administratör och systemansvarig för Schoolsoft och PMO, har bland annat ansvaret för betygsutskrifter, studieplaner, schema, rapportering till CSN, statistik, förlängt barnbidrag och tolkbokningar. Du når henne på tel 0953-140 78.

Sidan uppdaterades senast 2019-01-11

logo

Välkommen att kontakta oss!

Postadress: Storgatan 13, 93070 MALÅ

Besöksadress: Skolgatan 2, 930 70 MALÅ