Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Skolexpedition

Numret är 0953-140 80 och telefonen öppen mellan 7.00 och 11.30. Övrig tid kan du nå oss via e-post, fornamn.efternamn@mala.se. Vårt faxnummer är 0953-141 26

-

Här jobbar Helén Örnberg, Anette Harr, Moniqa Bäckström och Ida Eriksson.

Helén är nämndsekreterare åt Barn- och utbildningsnämnden och ansvarar även för statsbidrag, inackorderingsbidrag, statistik, delårsrapporter samt ledarstöd. Du når henne på tel. 0953-141 08

Anette är administratör och har bland annat hand om sjukanmälningar och vikarieanskaffning. Du når henne på tel 0953-140 80.

Moniqa är administratör och har bland annat hand om hemsidan och barnomsorgsfrågor. Du når henne på 0953-141 11.

Ida är administratör och har bland annat ansvaret för skolskjutsar, betygsutskrifter, schoolsoft och busskort. Du når henne på tel 0953-141 14.

Sidan uppdaterades senast 2017-04-11

logo

Välkommen att kontakta oss!

Postadress: Storgatan 13, 93070 MALÅ

Besöksadress: Skolgatan 2, 930 70 MALÅ