Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Grundsärskola

En elev som har rätt att läsa enligt grundsärskolans kursplan kan vara kvar i sin hemskola, men det finns även möjlighet att börja i en annan kommuns grundsärskola.

Likartad bedömning genom mottagandeteamet

Ett mottagandeteam har huvudansvaret för in- och utskrivning av grundsärskolans elever i kommunen. Mottagandeteamet består av rektor, kurator, skolsköterska och skolchef. De går igenom samtliga ansökningar och underlag, vilket garanterar en likartad bedömning. Beslut om inskrivning tas av rektor efter rekommendation av mottagandeteamet.

Så här är gången vid inskrivning i grundsärskolan:

1. Vårdnadshavarna, i samråd med rektor, beslutar om man ska göra en ansökan till grundsärskola (studier enligt grundsärskolans kursplan).

2. Rektor och vårdnadshavare tar tillsammans fram de underlag som krävs (psykologisk, medicinsk, social och pedagogisk utredning). Ansökan och underlag skickas till mottagandeteamet.

3. Mottagandeteamet, som besår av rektor, kurator, skolsköterska och skolchef, gör en bedömning.

4. Rektor skriver beslut om inskrivning i grundsärskolan.

5. Beviljas inskrivning sker undervisningen utifrån grundsärskolans kursplan och tim-plan.

 

Aktuellt

I Malå har vi f.n. ingen särskolegrupp utan våra elever integreras i ordinarie grundskoleklass med anpassningar för den enskilde eleven.

Ibland har någon elev så särskilda behov att integrering är olämplig och för att elevens behov och utveckling ska stimuleras i så hög grad som möjligt kan då köp av särskoleplats ske i närliggande kommun. Detta görs då i samråd med vårdnadshavare.

Fritidshem

Samtliga elever till och med 12 års ålder har rätt att söka fritidshemsplats vid något av kommunens fritidshem.

Sidan uppdaterades senast 2017-10-17
logo

Välkommen att kontakta oss!

0953-140 80 (skolexp)