Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Introduktionsprogrammen i Malå

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning. I Malå får eleverna också lära sig simma.

Individuellt alternativ i Malå låter eleverna läsa svenska som andraspråk, matematik, engelska, bild, hemkunskap, idrott, musik, slöjd och teknik för att få de 8 betyg som behövs för att bli behörig till ett nationellt program. Om möjligheter finns kan även SO- eller NO-ämnen erbjudas.

Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan för utbildningen som beslutas av huvudmannen. Planen för utbildning ska enligt skollagen innehålla utbildningens syfte, längd, omfattning och huvudsakligt innehåll. Malå kommun har fastlagt en sådan plan både för språkintroduktion och individuellt alternativ.

Planen för språkintroduktion hittar du här

Planen för individuellt alternativ hittar du här

Sidan uppdaterades senast 2017-12-21