Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Ledighetsansökan för grundskoleelev

Elev kan få kortare ledighet för enskilda angelägenheter.
För alla ledighetsansökningar gör skolan en individuell prövning. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är, frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

Ledighetsansökan för 1 – 2 dagar görs till mentorn via meddelande via Schoolsoft eller e-post. Mentor kan bevilja ledighet 1 – 2 dagar. Meddela mentorn minst en vecka i förväg. Ska eleven vara ledig mer än 2 dagar måste du fylla i en blankett som heter Ansökan om ledighet för elev i grundskolan . Samtliga vårdnadshavare ska skriva på blanketten. Vi måste få blanketten minst en vecka i förväg. Skolan kan bevilja ledighet maximalt 10 dagar per läsår.

Blanketten finns att skriva ut till höger på sidan men du kan även få den av skolan.

-

Hälsningar

Rektorerna

-

Sidan uppdaterades senast 2017-10-17

Nya rutiner vid elevers frånvaro

Blankett för ledighetsansökan i grundskolan

logo

Välkommen att kontakta oss!

Skolexpedition 0953-140 80

Kommunväxel 0953 - 140 00