Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Alkohol, narkotika, dopning och tobak- ANDT

ALKOHOL-TOBAK-NARKOTIKA


" Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk"

Detta är det övergripande målet i regeringens nationella ANDT* strategi
(*alkohol, narkotika, dopning och tobak)

Målet innebär:

* en nolltollerens mot narkotika och dopning

* att minska tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak

* att förhindra all skadlig konsumtion bl.a. genom minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor

Prioriterad målgrupp för Malås arbete mot de nationella målen är:
Fokus på barn,ungdomar och deras föräldrar samt unga vuxna.

Bruket av beroendeframkallande medel liksom spelberoende har en negativ påverkan på vår hälsa. Att begränsa alkoholens negativa effekter, minska tobaksbruket och arbeta för ett narkotika- och dopingfritt samhälle samt minska skadeverkningarna av överdrivet spelande är därför viktiga folkhälsofrågor.

Förebyggande arbete handlar i första hand om din förmåga som vuxen att skapa en tydlig och trygg struktur runt barn och ungdomar. Det är viktigt att förmedla åsikter och förväntningar med värme och uppmuntran. Ditt förhållningssätt som förälder, lärare eller annan vuxen har en avgörande betydelse för barns och ungas växande och utveckling. Det kan handla om att utveckla förmågan att skapa en lugn och trygg inlärningsmiljö, att stärka barns sociala och emotionella kompetens,förebygga mobbing eller att använda sig av föräldrastödsmetoder.

Det förebyggande arbetet bygger på teori om risk- och skyddsfaktorer och det går ut på att främja de faktorer som är skyddande för barn och unga. En skyddsfaktor är en faktor som skyddar ditt barn medan en riskfaktor ökar risken för ohälsa eller problem. Det som är viktigt är att stärka de skyddande faktorerna runt ditt barn.

Under respektive sida kan du hitta mer information om alkohol, narkotika, doping, och tobak.
Sidan uppdaterades senast 2017-10-12

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

linje

Ο Droger och Hjärnan

På Drugsmart.com så finns det en detaljerad bildpresentation för att lättare förstå vad som händer i hjärnan när man tar en viss drog.
Länk till animationen droger och hjärnan