Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet är kopplat till den nationella strategin för ANDT och samverkansöverenskommelsen mellan polismyndighet och Malå kommun.

Det alkohol- och drogförebyggande arbetet består av ett flertal aktiviteter. Bland annat utbildningsinstatser, kartläggningar, tillgänglighetsarbete med mera. Främjande och förebyggande aktiviteter pågår dagligen i olika verksamhetet ofta i samverkan med andra aktörer i skolan, fritidsgård, föreningar, primärvård etc.
MH900439297

Syftet med handlingsprogrammet är att det ska vara en del av Malå kommuns folkhälsoarbete och anger konkret vilka åtgärder som ska vidtas för att nå målen med alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Handlingsplanen klargör uppsatta mål, de roller och uppgifter som olika aktörer inom området har och innefattar ett uppdrag åt aktörerna att utifrån detta och egna styrdokument skriva handlingsplaner (policyer) för det egna arbetet inom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak).

Programmet ska leda till en gemensam syn och aktiva åtgärder hos de olika aktörerna.

Länk: Handlingsprogram för det förebyggande arbetet med ANDT 2013-2015

Drogpolicy på Nilaskolan och fritidsgården Kosmos

Kommunen har även tagit fram en policy mot alkohol, narkotika, dopning och tobak för kommunens för- och grundskola samt fritidsgård, samt handbok för personalen.

Länk: Drogpolicy (ny sida)

Uppföljning

Handlingsprogrammet har följts upp våren 2015. Programmet har totalt 33 mål, varav hälften är genomförda och de övriga är till stor del påbörjat.

Länk: Uppföljning 2015

Sidan uppdaterades senast 2017-10-12