Spel om pengar
Åldersgränden för spel om pengar är 18 år. Trots det klassificeras 2-5 procent av svenska ungdomar i åldern 15-17 år som spelberoende eller problemspelare. Trots att ungdomarna lägger mindre tid och pengar vid spel än vuxna så får de unga oftare problem till följd av sitt spelande, vilket tyder på att de är mer känsliga för spelandets beroendeskapande innehåll.

De flesta unga som spelar om pengar anger vinstchansen som den yttersta anledningen till spel men även spänning, tidsfördriv och ett nöje anges som bakomliggande orsaker.

En del av de unga som spelar om pengar har svårt att förstå hur slumpen spelar in i vinstchansen vilket innebär att de är extra utsatta som konsumenter av dessa spel då de uppfattar den ekonomiska vinningen ur spel som mycket större än den egentligen är.

Datorspelande
Dataspel används i allt högre utsträckning och utgör en av de dominerande fritidsaktiviteterna bland unga.

Motiven till varför unga spelar dataspel skiljer sig, men de vanligaste orsakerna är för att det upplevs som roligt, är utmanande, för att vänner spelar eller för att de uppger att de inte har något annat att göra.

En av tio uppger även att de fortsätter spela för att de inte kan sluta. Dataspelandets konsekvenser bör tas på allvar när spelande utgör den dominerande aktiviteten i ungdomars liv.