Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Fråga eller klagomål på verksamheten

Inom Barn- och utbildningsavdelningen i Malå kommun ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

 
Så här gör du
Om du har synpunkter eller klagomål på vår förskolas/skolas verksamhet uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med den det berör. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi i arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras. 

 
Om du lämnat klagomål och upplever att det inte hanteras tar du kontakt med närmsta överordnad chef. Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs. Närmsta överordnad chef tar emot din synpunkt eller ditt klagomål och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer med ditt klagomål. Närmsta överordnad chef ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp. Upplever du ingen förbättring kan klagomålet föras vidare enligt nedan beskrivna ordning.

  1. Tala först med den det berör
  2. I andra hand kontaktar du rektor/förskolechef
  3. I sista hand kontaktar du skolchef Marie Blomberg eller ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Skulle du av någon anledning inte nå berörd person kan du alltid kontakta skolexpeditionen 0953-14080 för att be berörd person kontakta dig.

 

 

Vill du kan du lämna frågan/synpunkten skriftligt, använd då blanketten på nästa sida.

I skollagen (2010:800) 28 kapitlet finns beskrivet vilka beslut som kan överklagas och till vilken instans överklagan sker.

 

 

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.

 

Välkommen med dina synpunkter och/eller klagomål! Blanketten hittar du via denna länk.

Anställda inom Barn- och utbildningsavdelningen, Malå kommun

Sidan uppdaterades senast 2017-10-17

logo 

Välkommen att kontakta oss!

Skolexpedition 0953-140 80

Kommunväxel 0953 - 140 00