Malå kommun

Trädgårdstippen Malå

Information om trädgårdstippen säsong 2017

Trädgårdstippen öppnas för säsongen 170519 kl 07:30.

Visar det sig att området inte håller för fordon kan tippen stängas tillfälligt.

Vid större mängd jord kontakta kommunen, tfn växel: 0953-140 00.

OBS! Tippen är endast avsedd för trädgårdsavfall!
Tippen kan stängas om området används för att lämna matrial som är avsedda att lämnas på Malå Återvinningscentral t.ex plast och vitvaror.

Det finns avsedda sopkärl för sopsäckar/plastsäckar på området.

Följ skyltar och hänvisning för vart trädgårdsavfallet ska lämnas!