Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Allmän info om förskolan i Malå

Kö-tid, beslut

Förskola kan erbjudas till barn som fyllt 1 år. Önskemål om avdelning kan anges men det finns ingen garanti för placering där.

Alla barn som behöver plats inom 4 månader står i samma kö.

Väntetiden beräknas utifrån barnets födelsedatum och kö-tid.

3-4 månader är normal handläggningstid.

Förtur kan ges om det finns särskilda skäl. Beslut fattas av förskolechef.

-

Avgifter

En timrelaterad taxa tillämpas.

-

Öppettider

Förskolans ramtider är 06.00 - 18.00.

-

Stängningsdagar

Förskolan har stängt 4 dagar per år för planering. Föräldrarna får skriftlig information om dessa dagar minst 2 månader innan.

-

Speciella behov

Har ett barn speciella behov (tex. funktionsnedsättning) bör vårdnadshavarna ta kontakt med förskolechef för att ge bästa förutsättningarna för en bra placering.
Sidan uppdaterades senast 2018-08-09

För ytterligare information, kontakta:

Förskolechef Maria Larsson 0953-141 09

Handläggare Moniqa Bäckström 0953-141 11