Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Modersmålsundervisning

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  1. språket är elevens dagliga umgängesspräk i hemmet, och
  2. eleven har grundläggande kunskaper i språket

Modersmålsundervisning bedrivs om det finns minst 5 elever i kommunen som har behov av detta och det finns en lämplig lärare.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. De nationella minoritetsspråken är: finska, jiddisch, meänkieli, romai chib och samiska.

Rektor beslutar om modersmålsundervisning.

läsande flicka

Sidan uppdaterades senast 2017-10-17