Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Rivningslov

Det krävs nästan alltid en rivningsanmälan då en byggnad ska rivas, även om den bara ska rivas delvis. Inom detaljplanerat område krävs dessutom ett rivningslov.

Rivningslov

När en byggnad ska rivas helt eller delvis krävs rivningslov om byggnaden ligger inom detaljplanerat område.

För att ansöka om rivningslov lämnar du in:

  • ifylld blankett för rivningslov
  • situationsplan i skala 1:400 som visar byggnaden som ska rivas.

När ansökan om rivningslov kommit in granskar bygg- och miljönämnden om byggnaden eller byggnadsdelen omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser. Byggnaden kanske behövs för bostadsförsörjning eller bör bevaras på grund av dess kulturhistoriska eller konstnärliga värde.

Rivningsanmälan

När en byggnad ska rivas helt eller delvis krävs nästan alltid en rivningsanmälan med rivningsplan. Detta gäller oavsett om byggnaden ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Syftet med rivningsanmälan är att materialet från rivningen ska tas om hand på ett säkert och miljömässigt bra sätt. Läs mer om asbest i rutan till höger.

För att göra en rivningsanmälan lämnar du in:

  • ifylld blankett för rivningsanmälan
  • en rivningsplan som redovisar hur rivningsmaterialet kommer att hanteras.

Rivningsanmälan ska lämnas in senast tre veckor innan rivningen påbörjas. Rivningsplanen kan lämnas senare men måste godkännas av miljö- och byggnämnden innan rivningen påbörjas.

Byggherrens ansvar

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter andra utföra rivningsarbeten. Oftast är det fastighetsägaren. Byggherren ska följa gällande regler om rivning och farligt avfall och ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns.

Kvalitetsansvarig

Byggherren utser en kvalitetsansvarig för rivningsarbetena och denne ska godkännas av miljö- och byggnämnden. I de flesta fall krävs en konsult med riksbehörighet.

Läs mer i Boverkets broschyr om rivning och farligt avfall

Undantag

Kravet på rivningsanmälan gäller inte ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske samt komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus.

Sidan uppdaterades senast 2018-11-16

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kontaktpersoner Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning,

Mirjam Nilsson, bygglovhandläggare placerad i Norsjö

telefon: 0953-141 73

e-post: fornamn.efternamn@mala.se

Erik Lundberg, bygglovhandläggare placerad i Malå

telefon: 0953-140 50

e-post: fornamn.efternamn@mala.se

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter