Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Bygglov

För en rad byggåtgärder krävs enligt plan- och bygglagen ett särskilt tillstånd, bygglov. Bygglovsprövningen gäller främst lokaliseringen och yttre utformning men omfattar inte byggnadernas eller anläggningarnas tekniska egenskaper.

Varför behövs bygglov?

När du bygger något påverkar du miljön, med det du bygger kan också påverka andra människor. Därför finns speciella krav för att du ska få lov att bygga eller ändra någonting.

Det här är några av kraven:

- Formen och utseendet på byggnaden ska passa in i omgivningen.

- Det du bygger får inte påverka trafiksäkerheten eller öka risken för buller eller brandspridning i området.

- Du måste redogöra för hur du ska ordna med vatten och el eller annan energikälla i din byggnad.

För att vara säker på att just ditt byggprojekt inte påverkar miljön eller människors hälsa måste du alltså ha ett bygglov innan du får sätta igång med ditt byggprojekt.

Hur lång tid tar det att få ett bygglov?
Miljö- och byggchefen i kommunen är den person som beviljar de flesta bygglov. För det mesta kan du få besked inom 4 veckor. Men vissa bygglov beslutar politikerna i miljö- och byggnämnden om  (t ex sådanat som strider mot gällande detaljplaner eller när byggnader uppförs på ej tidigare bebyggd mark.) och då kan du få vänta 2-3 månader på besked, eftersom nämnden tar beslut om bygglov när de har sammanträde. Miljö- och byggnämnden har sammanträden 5-6 gånger per år. Om du vill veta hur lång handläggningstid ditt ärende kan ha, kontakta Erik Lundberg på 0953 - 140 50 eller Mirjam Nilsson på 0953-141 73.

Sidan uppdaterades senast 2019-04-08

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kontaktpersoner på Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning

Mirjam Nilsson, bygglovhandläggare placerad i Norsjö

telefon: 0953-141 73

e-post: fornamn.efternamn@mala.se

Erik Lundberg, bygglovhandläggare placerad i Malå

telefon:0953-140 50

e-post: fornamn.efternamn@mala.se

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter