Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Bygglov och andra lov

Här hittar du information om vad som krävs i samband med byggande och rivning. Du kan ladda ner de blanketter du behöver för bland annat ansökan om bygglov och anmälan. Här får du även exempel på hur olika ritningar kan se ut. 

Om du planerar att bygga något - ta alltid i förväg reda på vad som gäller. Det är också klokt att veta hur stor byggrätten är för en viss mark innan du köper den.

Bygglov och anmälan för småhus

Åtgärder på småhus (en- och tvåfamiljshus samt fritidshus) som kräver bygglov och/eller anmälan, informtion om detta hittar du under Bygglov - När behövs bygglov?

Flerfamiljshus och verksamheter

För flerfamiljshus samt i lokaler och anläggningar där verksamhet bedrivs krävs det bygglov för de allra flesta åtgärder. Tänk på att om man ändrar användning av en byggnad eller del av byggnad kan det innebära en anläggningsavgift för vatten och avlopp.

Kontakta växeln om du vill veta mer.

Vilka andra typer av lov och dispens kan behövas?

Om du vill förändra markens höjdläge väsentligt inom detaljplanerat område, behöver du ansöka om marklov. Likaså ska du ansöka om rivningslov om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område. En rivningsanmälan krävs nästan alltid vid rivning, oavsett var byggnaden ligger.

Strandskyddet omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land. För att få bygga inom strandskyddat område måste du få strandskyddsdispens av bygg- och miljönämnden.

Alla fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet måste ha en väl fungerande avloppsanläggning. Vid nybyggnation krävs tillstånd för avloppsanläggning och vid om- och tillbyggnad prövas fastighetens avloppsanläggning.

Energifrågor

Funderar du på att installera en en eldstad (ex. pelletskamin, vedeldad bastu, braskassett, öppen spis) eller en värmepump (ex. för jord- eller bergvärme)? Visste du att kommunen har kostnadsfri opratisk energirådgivning?
Läs mer om energirådgivning.

Lantmäterifrågor

Lantmäteriavdelningen hjälper dig när du vill stycka av en tomt, vid utsättning, det vill säga när husets läge ska markeras på tomten eller när du behöver ta fram en nybyggnadskarta. En nybyggnadskarta behöver du ibland bifoga med din bygglovsansökan. Kartan visar tomten med exakta mått och höjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp. Vänd dig till kundtjänst för mer information.

Varför krävs bygglov och andra tillstånd?

Samhällets krav när det gäller byggande finns till för att skydda vår hälsa och miljö. Vi vill ha trygga miljöer ur trafiksäkerhetssynpunkt och förhindra att det uppstår problem genom exempelvis buller eller brandspridning.

Bygg- och miljönämnden tittar även på hur vattenförsörjningen ordnas, hushållningen av energi och tillgängligheten för funktionshindrade. Dessutom har bygg- och miljönämnden en helhetssyn över bebyggelsemiljön. Byggets utformning ska passa in i omgivningen.

Sidan uppdaterades senast 2018-11-16

De frågor som behandlas på dessa sidor regleras av Plan- och bygglagen (extern webbplats, nytt fönster)

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Kontaktpersoner på Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning

Mirjam Nilsson, bygglovhandläggare placerad i Norsjö

telefon: 0953-141 73

e-post: fornamn.efternamn@mala.se

Erik Lundberg, bygglovhandläggare placerad i Malå

telefon: 0953-140 50

e-post: fornamn.efternamn@mala.se

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter