Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Radon

Den luft som finns i jorden innehåller alltid mer eller mindre radon. Om det vill sig illa kan denna radonhaltiga jordluft hamna i våra bostadshus. Radon kan också komma från vissa byggmaterial och från vattenledningsvattnet. På den här sidan kan du läsa varför det är viktigt att mäta radonhalten samt vilka mål som finns gällande radon.

Det är viktigt att mäta radon

Radon är en gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting. Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. För att upptäcka radon måste mätningar göras. Risk för höga radonhalter finns i hela kommunen – därför är det viktigt att alla mäter radonhalten i sina fastigheter.

Att mäta radon är varken särskilt krångligt eller dyrt. För att få tillförlitliga resultat ska mätningarna utföras i minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april. Både nybyggda och befintliga hus ska ha en radonhalt på högst 200 Becquerel per kubikmeter luft. Vid högre halter bör man vidta åtgärder för att sänka radonhalten.

Miljömålen visar riktningen

Enligt Sveriges miljömål ska radonhalten i alla bostäder, skolor och förskolor vara lägre än 200 Bq/kubikmeter luft år 2020.

Externa länkar;

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/radon

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2018/radonguiden/

https://www.boverket.se/sv/

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/d32e220ce1f74e76afb34594fb5ac9af/ar-du-smahusagare-da-kanske-det-ar-dags-att-mata-radon.pdf

http://search.swedac.se/sv/ackrediteringar?s=aktivitetsm%C3%A4tning

Sidan uppdaterades senast 2018-10-04

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter