Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Ventilationskotroll (OVK)

Varför?

Riksdagen beslutade 1991 om obligatorisk ventilationskontroll i våra hus. Eftersom inomhusklimatet har stor betydelse för vål hälsa beslöts att skolor, daghem, flerbostadshus, kontorsbyggnader med mekanisk från- och tilluftsventilation ska kontrolleras. Kontrollen ska ske bl a för att säkerställa att ventilationssystemet är rent och att vi får in tillräckligt med frisk luft inomhus.

När?

Kontrollen sker regelbundet men med olika intervall beroende på typ av ventilationssystem och byggnadens användningssätt.

Vem?

Det är ägaren till byggnaden som har skyldighet att låta genomföra kontrollen. Kontrollen skall utföras av sakkunnig funktionskontrollant som godkänts som riksbehörig eller godkänts av kommunen som lokalt behörig.

Återkommande besiktningar ska utföras med följanda intervall:

Daghem, skolor, vårdlokaler o.d.

2 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. med från- och tilluftsventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. med frånsventilation

6 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. med självdragsventilation

9 år

Sidan uppdaterades senast 2016-05-30

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter