Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Magnetfält

Växlande magnetfält bildas kring ledningar och apparater för växelström, till exempel kring kraftledningar, transformatorer och kring allt som drivs med ström från väggkontakten.

Magnetfälten är starkast närmast källan men avtar sedan kraftigt med avståndet. De styrkor på magnetfälten som krävs för att hälsoeffekter i form av till exempel nerv- och muskelretningar ska uppstå ligger långt över vad som normalt finns i vår omgivning och allmänheten utsätts idag aldrig för så starka magnetfält.

Mer kunskap om hälsorisker behövs

Det finns misstankar om att exponering för svaga magnetfält under lång tid kan innebära hälsorisker, men mer forskning inom området behövs. Eftersom ett samband inte kan uteslutas har flera myndigheter i Sverige enats om en så kallad försiktighetsprincip i avvaktan på mer kunskap. Försiktighetsprincipen innebär att man bör undvika långvarig förhöjd exponering för magnetiska fält där det är praktiskt och ekonomiskt försvarligt.

Sidan uppdaterades senast 2016-05-30

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter