Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Avgiftssystem livsmedelskontroll

Miljö- och byggnämnden är enligt livsmedelslagstiftningen skyldig att ta ut avgifter för sin kontroll. Alla som bedriver en livsmedelverksamhet betalar därför en årlig avgift till Miljö- och byggnämnden. Storleken på kontrollavgiften baseras på den kontrolltid som verksamheten kräver. En avgift tas även ut vid en registrering och vid godkännandeprövning av en livsmedelsanläggning.

 

Årlig avgift

För den årliga kontrollen tas en årsavgift ut som baseras på den kontrolltid som en anläggning tilldelas. Storleken på den årliga avgiften som styrs av tre faktorer: risk, information och erfarenhet, klassas utifrån en modell som Livsmedelsverket tagit fram.  Antalet timmar multipliceras med den timavgift som fastställts av Kommunfullmäktige, för närvarande är timavgiften 1 120 kr. Den årliga avgiften ska betalas av den som bedriver livsmedelsverksamheten den 1 januari det år som avgiften gäller.

 

Avgift för registrering av livsmedelsverksamhet

För den som anmäler en registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för dricksvattenförsörjning debiteras avgift för en timmes kontrolltid för närvarande 924 kr.

 

Avgift för godkännande

För prövning av godkännande tas en avgift ut motsvarande en årsavgift.

 

Avgift för extra offentlig kontroll

För extra offentlig kontroll som måste göras på grund av brister som visar på att lagstiftningen inte följts tas en avgift ut med 924 kronor per timme, plus övriga kostnader såsom provtagning, laboratorieanalyser, reskostnader mm.

Taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter

 

Sidan uppdaterades senast 2017-02-15

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter