Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Livsmedel för tillfälliga arrangemang

Råd och tips vid tillfällig hantering av livsmedel

• Utomhus är förhållandena primitiva och sortimentet behöver begränsas därefter. Endast hel- och halvfabrikat som i sin helhet är värmebehandlade bör hanteras.

• Tänk igenom hanteringen innan så att ni har tillräckligt med kylar, frysar, förvaringsutrymmen och arbetsbänkar.

• Se till att området där livsmedel ska hanteras har väggar och tak samt hårdgjord golvyta (ev. asfalt) Avgränsa området så att kunderna inte kan ta sig in där oförpackade livsmedel hanteras och använd kundskydd för oförpackade livsmedel.

• Förvara inte livsmedel direkt på marken eller golvet för att förhindra kontaminering och angrepp av skadedjur.

• Lägg termometrar i alla kylar, frysar och kylväskor så att du kan kontrollera temperaturen. Kontrollera regelbundet temperaturerna och skriv ner dem.

• Förvara kylvaror vid högst +8C och frysvaror vid högst –18C. Om ett livsmedel är märkt med en lägre förvaringstemperatur ska det förvaras enligt den anvisade temperaturen. Om det är varmt och kylen öppnas ofta är det bättre att ha en lägre temperatur i kylarna.

• Varmhåll livsmedel över +60C, i högst 2 timmar.

• Iaktta god handhygien. Se till att handtvättanordningar med flytande tvål och pappershanddukar finns i anslutning till livsmedelshanteringen. Om vattenbehållare används till handtvätten, töm och rengör vattenbehållaren minst en gång per dag.

• Se till att det finns en separat toalett för personal som hanterar livsmedel.

• Använd rena och gärna ljusa arbetskläder. Kom även ihåg att använda huvudbonad om du hanterar oförpackade livsmedel.

• Lämna inte livsmedel utan uppsikt.

• Ställ upp uppsamlingskärl för avfall i tillräcklig omfattning.


Innan ni börjar hantera livsmedel, kontrollera följande:
 Golv, väggar och tak är på plats.
 Kylar och frysar är tillräckligt kalla.
 Handtvätt med pappershanddukar och flytande tvål finns på plats.
 All personal vet var toaletten för livsmedelspersonal finns.
Sidan uppdaterades senast 2016-05-30

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter