Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Regestrering, godkännande av livsmedelsföretag

Anmälan om registrering
Om du ska starta en livsmedelsverksamhet är det viktigt att kontakt tas med Miljö- och byggavdelningen för att klargöra om en anmälan om registrering eller en ansökan om godkännande behöver göras. I de flesta fall görs endast en anmälan om registrering. Vi gör ingen bedömning i förväg om din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningens regler och krav utan det måste du som verksamhetsutövare kontrollera i förväg, dock behöver din anmälan komma in till kommunen minst 2 veckor innan du startar. När verksamheten kommit igång gör miljö- och byggavdelningen kontroll på plats och inspekterar lokalens och utrustningens lämplighet samt företagarens system för egenkontroll.

 

Ansökan om godkännande
Ansökan om godkännande görs om du ska starta en animalieanläggning t.ex slakteri eller mejeri. Ansöker du om ett godkännande får verksamheten inte starta innan du fått ditt godkännande från miljöavdelningen.

 

Blanketter finns att hämta här >>>

 

Vad får du göra utan registrering?

För livsmedelsverksamheter som bedrivs vid ett fåtal tillfällen är det inte säkert att en registrering är nödvändig. Uppfyller en verksamhet inte kraven på viss kontinuitet eller viss grad av organisation räknas det inte som ett livsmedelsföretag. Viss livsmedelshantering får göras utan att man anses vara ett livsmedelsföretag. Hur mycket du får göra utan att registrera dig beror på hur stor risken är att någon blir sjuk.

Vid frågor om vad man får göra eller ej utan registrering hör av er till Miljö- och byggavdelningen.   

Livsmedelslagstiftningen gäller för både godkända och registrerade verksamheter. För tidsbegränsade verksamheter och livsmedelshantering utomhus gäller samma regler som för fasta verksamheter.

 

Ändring av livsmedelsverksamhet
Om verksamhetslokalen ändras ska en anmälan göras till miljö- och byggavdelningen. Detta gäller även om hanteringen utökas utöver vad som finns med i registreringen eller godkännandet.

 

Ägarbyte
Registreringen är personlig och gäller bara för den företagare som gjort anmälan. Vid ägarbyte ska en ny anmälan om registrering eller godkännande skickas in till Miljö- och byggavdelningen.

 

Avgift
• För den som anmäler en registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för dricksvattenförsörjning debiteras avgift för  en timmes kontrolltid f.n 924 kr.
• För prövning av godkännande tas en avgift ut motsvarande en årsavgift.
• För den årliga kontrollen tas en årsavgift ut som baseras på den kontrolltid som en anläggning tilldelas. Kontrollavgift ska betalas från och med det år verksamheten startar och därefter för varje  påbörjat kalenderår.
• För extra offentlig kontroll som måste göras på grund av brister som visar på att lagstiftningen inte följts tas en avgift ut med 924 kronor per timme, plus övriga kostnader såsom provtagning,   laboratorieanalyser, reskostnader mm.

   

Har du frågor om vad som gäller för livsmedelsverksamheter?

Hör gärna av dig till oss på Miljö- & byggavdelningen.

 

Ida Ohlsson

Telefon: 0953-140 53

e-post: fornamn.efternamn@mala.se

 

Göran Löfstedt            

Telefon: 0953-141 72

e-post: fornamn.efternamn@mala.se

 

Länkar:

Guide till egenkontroll och HACCP

 

 

Sidan uppdaterades senast 2017-02-15

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter