Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Stallgödsel

När du lagrar stallgödsel

Om du har djur finns det bestämmelser för hur gödseln ska lagras och vad som är tillräcklig lagringskapacitet. Med en större lagringskapacitet kan du lättare styra spridningen till årstider med goda spridningsförhållanden och på så vis utnyttja stallgödseln bättre.

Djurantalet och i vilken del av Sverige du har din besättning bestämmer hur lång tid du ska kunna lagra gödseln. Lagringsutrymmet ska också vara utformat så att det inte sker någon avrinning eller något läckage av gödsel till omgivningen. Läs mer om lagringskapacitet och minimikrav m.m. på Jorbruksverkets hemsida. 

Lokala bestämmelser
Enligt Norsjö kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön ska spridning av gödsel intill eller inom område med detaljplan anmälas till miljö- och byggnämnden. Anmälan krävs också till nämnden för att anordna en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan. 

Sidan uppdaterades senast 2016-05-30

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter