Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Parkeringstillstånd

Om du är rörelsehindrad kan kommunen utfärda ett särskilt parkeringstillstånd. Detta tillstånd ger dig rätt att parkera på parkeringsplaster för handikappade. Du kan få tillståndet om du har sådana gångsvårigheter att du inte kan förflytta dig gående från parkeringsplatsen till exempelvis en affär.

För att få parkeringstillstånd för rörelsehindrade måste du ha ett av följande:

  1. Nedsatt motorisk rörelseförmåga
    Om du har en skada eller sjukdom som gör det svårt för dig att förflytta dig kan du få parkeringstillstånd. Typiska fall är förlamningar och svårare förslitningsskador.
  2. Andra medicinska skäl än nedsatt motorisk rörelseförmåga
    Denna typ av rörelsehinder är vanligtvis inte synligt. Det handlar ofta om sjukdomar som berör andning och cirkulation. Typiska fall är kärlkramp i hjärtat, åderförkalkning i benens pulsådror, svårare astma samt andra svårare kroniska lungsjukdomar. 
  3. Psykiska problem
    Psykiska problem syns inte utåt. Det kan bland annat vara fobier som innebär att du inte kan gå över öppna ytor (så kallad torgskräck) eller inte kan avlägsna sig för långt från en känd omgivning (exempelvis bilen). Rörelsehindret består i detta fall i oförmåga att kunna förflytta sig mellan fordon och målpunkt om avståndet blir för stort.

Om du inte kör bilen själv utfärdar vi tillstånd endast om det finns. Tillståndet är personligt och det är bara du som har tillståndet som får använda det.

För mer information kontakta Malå/Norsjö bygg-och miljöavdelning.

Sidan uppdaterades senast 2016-05-30

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter