Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Skolskjuts

Kommunen ansvarar för att det finns en kostnadsfri skolskjuts för elever som bor på ett bestämt avstånd. Skolskjutsar anordnas på ett avstånd mellan påstig­nings­­plats och skol­bygg­­­­­­­nad av minst två km för elever i årskurs F-2 och tre km för elever i årskurs 3 - 9. Barn- och utbildnings­nämn­­­den kan medge undantag om särskilda skäl fö­religger, exempel­vis smala vägrenar eller att vägen är högt trafikerad. På- och avstignings­plats kan utses upp till en km från hem­met.

 

Om eleven bor växelvis hos båda föräldrar vilka är bosatta inom Malå kom­mun har eleven rätt till skolskjuts från båda adresser om övriga villkor för skolskjuts är uppnådda.

 

Ansvar

Vårdnadshavaren ansvarar för barnet fram till meddelad avgångstid. Vård­nadshava­ren ansvarar även för att eleven använder hänvisad väg för att ta sig till busshållplat­sen samt att eleven följer överenskomna ordnings­reg­ler. Då eleven är sjuk och eller av annan anledning inte ska till skolan ansva­rar vårdnadshavare för att anmäla från­va­ron, detta gäller i de fall då det finns särskild inrättad skolskjuts.

 

Gymnasieelever - elevresor

Kommunen har även ett visst ansvar gymnasieelevers resor mellan bo­sta­den och skolan om färdvägen överstiger sex kilometer. Kommunens an­svar är dock inte alls lika långtgående som för grundskolelever, varken gäl­­lande anordningen av resor eller gällande trafiksäkerheten. Kommunen ansvarar endast för resekostnaderna upp till ett visst belopp.

För mer information kontakta Helén Örnberg, 0953 - 141 08.

Sidan uppdaterades senast 2017-10-17

logo

Välkommen att kontakta oss!

Skolexpedition 0953-140 80

Kommunväxel 0953 - 140 00