Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

När behövs det bygglov?

Bygglov krävs bland annat om du ska:

  • Uppföra en ny byggnad
  • Göra tillbyggnader, t.ex. ny altan, balkong eller ett extra rum. 
  • Ta i anspråk eller inreda byggnad för väsentligt annat ändamål, t.ex. bygga om ladugården till ett garage.
  • Inreda ytterligare bostad eller lokal i byggnad, t.ex. om du vill bygga en extra lägenhet i källaren.  

När krävs bygglov respektive anmälan

Följande information gäller för småhus, det vill säga en- och tvåbostadshus samt fritidshus.

Härifrån når du en tabell som visar när du behöver bygglov och anmälan. Vi har delat upp informationen i två olika tabeller: en som gäller för småhus inom sammanhållen bebyggelse och en som gäller för småhus utanför sammanhållen bebyggelse. Se rubriker till vänster.

Vad menas med sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse innebär en sammanhållen grupp av bostadshus. Kommunen definierar vilka områden som är sammanhållen bebyggelse. Använd knappen Karta i sidans ovandel för att se vad som är sammanhållen bebyggelse.

I sammanhållen bebyggelse ingår detaljplanerade områden. Men sammanhållen bebyggelse omfattar även icke planlagda områden.

Undrar du om din fastighet ligger inom sammanhållen bebyggelse eller detaljplan, kontakta kundtjänst för information. Inom detaljplan gäller planens särskilda regler.

Ligger din fastighet nära vatten?

Tänk på att strandskyddsdispens kan behövas om din fastighet ligger inom 100 meter från vattenlinjen. Läs mer om strandskydd här.

Inom detaljplan fordras dessutom bygglov för att måla om byggnader eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt avsevärt ändra byggnadens yttre utseende.

Det lov som du får upphör att gälla om du inte påbörjar ditt bygge inom två år och avslutar det inom fem år från dagen då beslutet om lov togs.
                                                   
Tveka inte att kontakta vår avdelning om du har frågor om bygglov och anmälan. 

Sidan uppdaterades senast 2017-01-16

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter