Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Det här får du göra utan bygglov

Bygglovbefriade åtgärder för småhus

bild bygglov

Bildkälla: Boverket, Illustration: Kjell Warnquist

De bygglovsbefriade åtgärder som beskrivs på denna sida gäller endast småhus, det vill säga en- och tvåfamiljshus samt fritidshus.

Om du har ett småhus, det vill säga enfamiljshus, tvåfamiljshus eller fritidshus, får du göra det här utan bygglov:

  • Du får måla om en byggnad om färgen stämmer överens med huset och områdets stil och ålder.
  • Du får sätta upp ett öppet staket på tomtgränsen som är högst 1 meter, om grannarna har godkänt det. blankett
  • Du får bygga altangolv, bygga en mur eller ett plank runt en uteplats eller bygga ett skärmtak över en uteplats, men det finns vissa regler du måste följa då.Kontakta kommunen för att få veta vad som gäller.
  • Du får bygga en friggebod i närheten av bostadshuset, om friggeboden är max 15 kvadratmeter och höjden upp till taknocken max 3 meter. Friggeboden får inte stå närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Om en mur, ett plank, altan, skärmtak eller friggebodar placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter kräver måste grannar godkänna detta skriftligt. Blankett

Detta krav gäller även gränsen mot  till exempel gata och  park.

Utanför sammanhållen bebyggelse gäller dessutom följande lättnader:

  • Göra en mindre tillbyggnad av bostadshus med högst 50 procent av den befintliga byggnadsytan, dock max 30 kvadratmeter. (Byggnadsyta är den yta byggnaden upptar på marken, inklusive utskjutande tak större än 0,5 meter.) Tillbyggnaden ska vara ett komplement till det befintliga huset och får inte bli dominerande.
  • Uppföra komplementbyggnad i omedelbar närhet av huvudbyggnaden, om den inte blir dominerande.

Observera!

Hamnar komplementbyggnaden eller tillbyggnaden närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste grannen först godkänna planerna.

Särskilt om komplementbyggnader

  • Om komplementbyggnad placeras närmare allmän väg än huvudbyggnaden kan Vägverkets tillstånd behövas. Detta gäller även vid byggande av utfart till allmän väg.
  • Om komplementbyggnad placeras närmare strand än huvudbyggnaden kan strandskyddsdispens krävas om fastigheten är större än 2500 kvadratmeter.

Särskilt om jord- och skogsbruksfastigheter

  • Ekonomibyggnader som behövs i jord- och skogsbruksverksamhet är inte bygglovspliktiga. För skogsbrukets behov får man till exempel bygga en skogskoja/barack för matrast och förvaring av verktyg.
  • Att bygga ett stall för ridhästar på en jordbruksfastighet kan däremot kräva bygglov, då det inte hör till jordbruksverksamheten.
Sidan uppdaterades senast 2017-01-16

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter