Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Ansökan om strandskydds dispend

Har du planer på att anlägga en pir, en brygga eller utföra en muddring? Eller kanske bygga stuga, staket, grillplats, vindskydd eller liknande inom 100 meter från strandlinjen? Då behöver du ansöka om strandskyddsdispens hos miljö och byggnämnden.

Om du avser att muddra krävs även en anmälan om uppläggning av muddermassor till miljönämnden.

Om en ansökan ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl och att det inte strider mot strandskyddets syften. Gå till sidan som beskriver särskilda skäl.

Så här ansöker du om strandskyddsdispens

Du ansöker på avsedd blankett.

En ansökan bör innehålla:

  • Fastighetsbeteckning
  • Sökandens namn, adress och telefon
  • Namnet på kuststräckan, sjön eller vattendraget. Ge gärna mer detaljerad information, som till exempel namnet på viken eller forssträckan.
  • Koordinater, karta, foton eller en skiss - det kommer att underlätta och påskynda vår handläggning.
  • En beskrivning av vad du avser att göra och de särskilda skäl du åberopar.

Försök också svara på följande:

  • Hur nyttjas området av friluftslivet idag?
  • Vilka värden har området idag för djur och växter? Hur påverkas detta av din planerade åtgärd?
  • Uppge gärna de djur och växter som du känner till i området.
  • Uppgifter om området omfattas av något annat områdesskydd.
  • Uppgifter om området är av riksintresse.
Sidan uppdaterades senast 2018-11-16

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kontaktpersoner Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning

Mirjam Nilsson, bygglovhandläggare placerad i Norsjö

telefon: 0953-141 73

e-post: fornamn.efternamn@mala.se

Erik Lundberg, bygglovhandläggare placerad i Malå

telefon: 0953-140 50

e-post: fornamn.efternamn@mala.se

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter