Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Ormar

I Sverige har vi lagstiftning som berör ormar i naturen och som svensk medborgare anses du känna till svensk lagstiftning. I Malå kommun krävs dessutom tillstånd av kommunen för att hålla orm inom detaljplanelagt område.

Ormar i naturen och på tomten

Alla Sveriges ormar, ödlor och grodor är fridlysta i hela landet. Flera av våra arter är hotade eller sällsynta på gund av att deras livsmiljöer, ofta våtmarker och småvatten, har förändrats eller försvunnit.

Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar.

Läs mer om ormar på Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se

Ormhållande inom detaljplan

För att hålla orm i detaljplanelagt område krävs det tillstånd i respektive kommun. Tillståndskravet baserar sig på 1 § i Malå och Norsjö kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter och finns för att förebygga olycksfall och även för att lindra den oro för ormar som kan finnas hos människor. Mer information om skötsel av orm och lagstiftning därikring finns på Jordbruksverkets hemsida: www.jordbruksverket.se (öppnas i nytt fönster)

Tillståndsprövning
Ansökan för hållande av orm inom detaljplan skickas eller lämnas till Miljö- och byggnämnden i Malå/Norsjö.

Sidan uppdaterades senast 2016-05-30

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter