Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Arbete mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Utifrån Skollagen (2010:800) kap 6 är huvudmannen skyldig att aktivt motverka kränkande behandling. mobbning

I början av varje läsår gör pedagogerna en planering över likabehandlingsarbetet utifrån förra årets planering och utvärdering. Detta sammanställs i en årsplanering som publiceras till vårdnadshavare och allmänhet här på hemsidan.

Länkarna till höger på sidan ger dig mer information om direktiven för likabehandlingsarbetet i förskola och skola.

Länkarna här nedan visar Malå kommuns övergripande dokument och verksamheternas planeringar för läsåret 2017-2018.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - skola och fritidshem

Förskola

Årsplanering likabehandling Tjambo 2

Årsplanering likabehandling Skogsbacken

Årsplanering likabehandling Skogsgläntan

Årsplanering likabehandling Clownen

Årsplanering likabehandling Regnbågen

Skola och skolbarnsomsorg

Årsplanering likabehandling fritids

Årsplanering likabehandling F-klass

Årsplanering likabehandling åk 1

Årsplanering likabehandling åk 2

Årsplanering likabehandling åk 3

Årsplanering likabehandling åk 4

Årsplanering likabehandling åk 5

Årsplanering likabehandling åk 6

Årsplanering likabehandling åk 7

Årsplanering likabehandling åk 8

Årsplanering likabehandling åk 9

Årsplanering likabehandling Gymnasiet (SI och IA)

Årsplanering likabehandling grundläggande vuxenutbildning

Årsplanering likabehandling SFI

Sidan uppdaterades senast 2019-01-17