Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Pellets

Pellets är ett bränsle från vår i särklass största förnyelsebara resurs; skogen. I stort sett all pellets som produceras i Sverige består av biprodukter från skogsindustrin i form av såg- och kutterspån. Råvaran komprimeras under högt tryck och formar små stavar av träfibrer med mycket högt energiinnehåll.

Varför pelletsvärme? 

Pellets är ur många synpunkter ett  ekonomiskt alternativ för att värma upp  våra hushåll. Bränslet är inhemskt och  förnybart och ger obetydlig belastning  på miljön. Pellets är med andra ord ett  smart sätt att ersätta eldningsolja och  elvärme. 
 
Miljö
Effekten på den yttre miljön är väldigt liten vid förbränning av pellets. Vid förbränningen i ett pelletssystem som exempel en pelletspanna eller kamin frigörs den lagrade solenergin i råvaran. Såväl utsläppen av oförbrända kolväten som stoft ligger i de flesta fall långt under myndigheternas gränsvärden. Den koldioxid som upptagits och bundits under trädens uppväxt frigörs i processen för att åter kunna upptas av naturen. Alltså ett kretslopp. Förbränningen av pellets tillför inte atmosfären extra koldioxid vilket sker vid förbränning av de fossila bränslena olja, gas och kol. 
Energikällan
Pellets är en förnybar energikälla som kommer att finnas med i många generationer framöver. Pellets är en energikälla som växer kraftigt i Sverige och Europa varje år som går. Även om pelletsproducenterna i Sverige har produktionskapacitet som skulle kunna möta efterfrågan av pellets i vårt land så importeras ungefär 25 % av vår konsumtion från våra grannländer. Förutom i Sverige så investerar man för att öka produktionskapaciteten i Baltikum, Polen och Ryssland då man förväntar sig att marknaden kommer att öka i hela Europa dom närmaste åren framöver. 

Runt om i våra kommuner ökar även användningen av bioenergin i våra värmeverk som producerar och levererar energi via fjärrvärmenäten. Små värmecentraler byggs för värma mindre fastigheter som skolor, kommunala byggnader samt industrilokaler mm som exempel. 

Fakta om förbränningsutrustningen
Pelletskaminen är byggd för att vara en primär värmekälla d v s ansvara för huvuddelen av en villas värmebehov. Den fungerar helautomatiskt mot en rumstermostat och behöver bara fyllas på en till två gånger per vecka, beroende på modell och värmebehov. Den är relativt enkel att installera då den kan installeras mot enkla rökkanaler och samtidigt är den en lätt konstruktion som inte kräver några bärande fundament. Den klarar av att ersätta minst 70- 80 % av elvärmebehovet i en normalstor villa och fungerar som bäst när det är som kallast ute. Den är samtidigt en snygg möbel som sprider trivsel och skön komfort. En pelletskamin behöver 50- 60 watt el (som en glödlampa) för att fungera. Med en enkel omformare från 12V till 230V kan en pelletskamin fungera klanderfritt i flera dagar på ett vanligt bilbatteri. En välkommen säkerhet vid strömavbrott för alla villaägare.
Pelletsbrännaren ersätter oljebrännaren i den befintliga värmepannan. Modern pelletseldning kan liknas vid oljeeldning, med automatisk frammatning, tändning och släckning av lågan likt en oljebrännare. Pelletsbrännaren är enkel att installera och har en låg investeringskostnad. 
Integrerade pelletspannor jobbar med en hög verkningsgrad. Brännare och panna är sammanbyggda till en enhet. Pelletspannan är likt en traditionell värmepanna där man har byggt in en pelletsbrännare i själva pannan. Detta är normalt den bästa tekniken i och med att delarna redan från början är anpassade till varandra. Det är inte tekniken utan investeringsviljan som avgör bekvämligheten. Det finns idag teknik som fungerar lika bekvämt som en oljeeldning, med driftkostnad som en värmepump.
 
Några fakta om pellets:
 
- Energiinnehåll: 4 900 kWh/ton
- 1 kg ger alltså: 4,9 kWh.
- 1 m3 olja motsvarar 2,04 ton.
- 1 ton motsvarar ca 4 m3 torr travad ved.
- Volymvikt: 650 kg/m3. (1 liter = 650 gram)
 
- 1 ton utgör: 1,5 m3
- Diameter: 6 mm eller 8 mm.
- Längd: Max 4x diametern.
 
- Torrhalt: 90 - 92%
- Askhalt: 0,5%
 
Pelletshanteringen
Att förvara sin pellets finns det många sätt att göra på. Allt ifrån veckoförråd till stora silos för "BULK hantering". Många väljer att starta med ett veckoförråd och efter någon eldningssäsong skaffa sig ett bulkförråd om det finns plats för detta. Många tillverkar sitt egna förråd för att kunna anpassa detta efter utrymme och byggnad. Normalt behövs ett förråd på minst 7- 8 kbm för att kunna ta emot 3 ton pellets (= fraktfritt). Hur bekvämt man vill ha det är upp till var och en hur man vill investera sina pengar.
Sidan uppdaterades senast 2016-05-30

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter